Tràmits per internet

 

Tràmits de la Diputació

SUBVENCIONS

-Documentació complementària (subvencions).

E-TRAM > Iniciar i formalitzar qualsevol sol·licitud a través d’Internet.

EACAT > Realitzar tràmits interadministratius entre les administracions públiques.

Seu electrònica Diputació de Girona

 

 

Tràmits de Dipsalut 

La seu electrònica de Dipsalut és l’adreça electrònica disponible per als ciutadans, les administracions públiques i les empreses, mitjançant la qual Dipsalut difon la informació i presta els serveis a través de les xarxes de telecomunicacions.

Seu electrònica Dipsalut

 

Tràmits de XALOC

La seu electrònica de XALOC és el mitjà electrònic que millora l’actuació administrativa i els serveis que XALOC té encomanats i facilita les relacions amb la ciutadania, les empreses i altres administracions públiques i entitats.

Seu electrònica XALOC

-Tramitació de documents EACAT (ves-hi)
-Tramesa per la signatura de decrets, multes i sancions EACAT (ves-hi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Portal de Transparència de DDGI
Cercador
BOP Butlletí Oficial de la Província Factura electrònica Operacions pressupostàries Tràmits en línia
  • Utilitats
  • Imprimir Imprimir
  • Compartir Compartir
  • Enviar Enviar
REGISTRE GENERAL D'ENTRADA Pujada de Sant Martí, 4-5. 17004. Girona · T 972185000
I SORTIDA DE DOCUMENTS Horari: De dilluns a divendres de 8.30 a 14 h. NIF: P1700000A