Promoció i Desenvolupament Econòmic Local

El Servei de Promoció Econòmica té per objectiu el desenvolupament d'aquelles polítiques que dotin el territori d'eines i de recursos que, directament o indirecta, reverteixin en la reactivació de l'economia i en la generació d'ocupació.

Actualment, s'està treballant en actuacions cap als ajuntaments, sense oblidar el món empresarial com a motor generador de riquesa i d'ocupació.

 

Memòries de Promoció Econòmica - Diplab:

 

 

Dades de contacte

Recursos econòmics
Recursos tècnics i materials
Premis i concursos
Formació
Publicacions i documentació d'interès
Actualitat