Junta de Govern

La Junta de Govern és l’òrgan que assisteix el president en les seves funcions i s’encarrega de les atribucions delegades pel Ple de la Diputació. Celebra una sessió ordinària quinzenalment i està formada pel president i un nombre de diputats no superior a una tercera part del Ple.  

La composició de la Junta de Govern és la següent:

President:

Vocals:

 

Calendari de la Junta de Govern

La Junta de Govern celebra una sessió ordinaria el primer i el tercer dimarts de cada mes.

 

 
Portal de Transparència de DDGI
Cercador
BOP Butlletí Oficial de la Província Factura electrònica Operacions pressupostàries Tràmits en línia Accés a les meves notificacions electròniques
  • Utilitats
  • Imprimir Imprimir
  • Compartir Compartir
  • Enviar Enviar
REGISTRE GENERAL D'ENTRADA Pujada de Sant Martí, 4-5. 17004. Girona · T 972185000
I SORTIDA DE DOCUMENTS Horari: De dilluns a divendres de 8.30 a 14 h. NIF: P1700000A