Junta de Govern

La Junta de Govern és l'òrgan que assisteix el president en les seves funcions i que s'encarrega de les atribucions delegades pel Ple de la Diputació. Celebra una sessió ordinària quinzenalment i està formada pel president i un nombre de diputats no superior a una tercera part dels que componen el Ple.

Composició de la Junta de Govern

Miquel Noguer

Miquel Noguer i Planas

President

Pau Presas

Pau Presas i Bertran

Vocal

Albert Piñeira

Albert Piñeira i Brosel

Vocal

Maria Puig

Maria Puig i Ferrer

Vocal

Maria Àngels Planas

Maria Angels Planas i Crous

Vocal

Jaume Dulsat

Jaume Dulsat i Rodríguez

Vocal

Jordi Camps

Jordi Camps i Vicente

Vocal

Montserrat Mindán

Montserrat Mindan i Cortada

Vocal

Maria Teresa Brunsó

Maria Teresa Brunsó i Puigvert

Vocal

Eva Viñolas

Eva Viñolas i Marín

Vocal

Calendari de la Junta de Govern

La Junta de Govern celebra una sessió ordinaria el primer, tercer i cinquè dimarts de cada mes a les deu del matí.

Actes i convocatòries de la Junta de Govern