Junta de Govern

La Junta de Govern és l'òrgan que assisteix el president en les seves funcions i que s'encarrega de les atribucions delegades pel Ple de la Diputació. Celebra una sessió ordinària quinzenalment i està formada pel president i un nombre de diputats no superior a una tercera part dels que componen el Ple.

Composició de la Junta de Govern

Miquel Noguer i Planas

Miquel Noguer i Planas

President
Pau Presas i Bertran

Pau Presas i Bertran

Vocal
Albert Piñeira i Brosel

Albert Piñeira i Brosel

Vocal
Maria Puig i Ferrer

Maria Puig i Ferrer

Vocal
Maria Angels Planas i Crous

Maria Angels Planas i Crous

Vocal
Jaume Dulsat i Rodríguez

Jaume Dulsat i Rodríguez

Vocal
Jordi Camps i Vicente

Jordi Camps i Vicente

Vocal
Jordi Camps i Vicente

Montserrat Mindan i Cortada

Vocal
Maria Teresa Brunsó i Puigvert

Maria Teresa Brunsó i Puigvert

Vocal
Eva Viñolas i Marín

Eva Viñolas i Marín

Vocal

Calendari de la Junta de Govern

La Junta de Govern celebra una sessió ordinaria el primer, tercer i cinquè dimarts de cada mes a les deu del matí.

Actes i convocatòries de la Junta de Govern