Pla d'Igualtat

La diputació de Girona és una Diputació pionera en assolir el compromís de promoure el dret a la igualtat efectiva de dones i homes en el treball i en aplicar l’estratègia de la transversalitat de gènere, tal i com postulen els principis rectors d’acords internacionals en matèria de drets humans, directives de la UE, lleis d’àmbit estatal i l’Estatut d’autonomia de Catalunya.

Existeix un ple convenciment que els organitzacions desenvolupen un paper fonamental pel que fa a la implementació i consolidació de plans d’igualtat d’oportunitats com a estratègia que contribueix a l’impuls d’una nova cultura de desenvolupament econòmic que garanteix l’aprofitament del potencial de totes les persones treballadores.

És per això que l’any 2008 la Diputació de Girona va signar un conveni de col·laboració amb el Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya amb l’objectiu de desplegar en l’àmbit local una xarxa de 15 agents d’igualtat d’oportunitats en el treball per orientar les administracions i els agents soials i econòmics dels municipis gironins.

El 2009 es va fer un pas més amb l’aprovació pel Ple de l’inici de l’elaboració del Pla d’Igualtat de la Diputació de Girona, amb l’acord dels agents socials.

Aquest Pla ordena i sistematitza les actuacions que cal emprendre (o continuar realitzant) per consolidar els canvis i millores que han de garantir - basant-se en la igualtat d’oportunitat- el desenvolupament de la trajectòria professional de les persones que treballen a la Diputació de Girona, tot tenint en compte les necessitats de compatibilitzar els àmbits personal i laboral per assolir una millor qualitat de vida i un major benestar personal i social.

Confiem que aquesta eina sigui útil per introduir els canvis organitzacionals necessaris, que permetin consolidar una justa i adequada estratègia de recursos humans.

 

A qui s’adreça

S’adreça a tot el personal de la Diputació de Girona.

La implementació d’una pla d’igualtat és el resultat d’una decisió voluntària de l’empresa i els seu èxit està força determinat pel grau de compromís de tots els seu membres, dones i homes.

 

Accions i actuacions implementades
Portal de Transparència de DDGI
Cercador
BOP Butlletí Oficial de la Província Factura electrònica Operacions pressupostàries Tràmits en línia Accés a les meves notificacions electròniques
  • Utilitats
  • Imprimir Imprimir
  • Compartir Compartir
  • Enviar Enviar
REGISTRE GENERAL D'ENTRADA Pujada de Sant Martí, 4-5. 17004. Girona · T 972185000
I SORTIDA DE DOCUMENTS Horari: De dilluns a divendres de 8.30 a 14 h. NIF: P1700000A