Arxiu General

L'Arxiu General de la Diputació de Girona gestiona, tracta i custodia la documentació generada o rebuda per la Diputació de Girona al llarg de la seva història i fins a l’actualitat, i la posa a disposició del públic. Abasta el període cronològic comprès entre el s. XI i XXI, i ocupa més de tres quilòmetres lineals de prestatgeria.

Físicament es troba en dos emplaçaments separats per tan sols uns escassos 200 metres: a la Pujada de Sant Martí 5, al Palau de la Diputació, per la documentació més contemporània, i a la Plaça de Sant Josep 1, a l’antic Convent de Sant Josep, pels fons històrics.

www.ddgi.cat/arxiugeneral

Portal de Transparència de DDGI
Cercador
BOP Butlletí Oficial de la Província Factura electrònica Operacions pressupostàries Tràmits en línia
  • Utilitats
  • Imprimir Imprimir
  • Compartir Compartir
  • Enviar Enviar
REGISTRE GENERAL D'ENTRADA Pujada de Sant Martí, 4-5. 17004. Girona · T 972185000
I SORTIDA DE DOCUMENTS Horari: De dilluns a divendres de 8.30 a 14 h. NIF: P1700000A