Documentació

 

Documentació genèrica

 • Full de sol·licitud instància genèrica (CAT) [PDF]
 • Hoja de solicitud instancia genérica (CAST) [PDF]
 • Comunicació de presentació de documents  [PDF]

Model de declaració responsable
 • Model de declaració responsable del contacte amb els menors [PDF]
 • Model de declaració responsable sobre retribucions [PDF]
 • Model de declaració responsable subvencions (només ENTITATS I EMPRESES) [PDF]

 

Documents per acceptació de subvencions

En els documents adjunts hi podeu trobar el certificat i la declaració d'acceptació de subvencions.

 • Declaració acceptació de subvenció (entitats privades o persones físiques) [Descarregueu-vos el PDF]
 • Certificat acceptació de la subvenció (entitats públiques) [Descarregueu-vos el PDF]

 

Notificació resolució
En el document adjunt hi podeu trobar el model que podeu utilitzar per a la "notificació de resolució".

 • Notificació de resolució [Descarregueu-vos el PDF]

 

Sol·licitud de concessió directa
Sol·licitud per a subvencions excloses de concurrència pública.

 • Formulari Concessió Directa [Descarregueu-vos el PDF]
 • Sol·licitud de concessió directa nominativa [Descarregueu-vos el PDF]

 

Formularis modificacions subvencions

 • Sol·licitud de canvi de condicions de subvencions [Descarregueu-vos el PDF]
 • Sol·licitud de pròrroga de justificació de subvencions [Descarregueu-vos el PDF]

 

Documents Compte justificatiu
Ens els documents adjunts hi podeu trobar els diferents documents necessaris per al compte justificatiu segons la quantitat de la subvenció.

 • Subvencions inferiors a 60.000€  [Descarregueu-vos el PDF]
 • Subvencions igual o superiors a 60.000€  [Descarregueu-vos el PDF]

 

Fitxa alta de creditor
Si és el primer cop que es demana una subvenció o hi ha hagut canvis en les dades bancàries, cal presentar, omplerta, la fitxa d'alta de creditor juntament amb la fotocòpia del NIF.

 • Alta de creditor (cat) [Descarregueu-vos el PDF]
 • Alta de acreedor (esp) [Descarregueu-vos el PDF]

 

Subvenció per al foment de projectes culturals als museus de les comarques gironines · Comptes justificatius

 • Compte justificatiu [PDF]

 

Programa Indika, Patrimoni Cultural i Educació

 • Compte justificatiu [PDF]
 • Factura [PDF]

 

Campanya de subvencions a particulars dins el parc natural del Montseny

 • Compte justificaitu particulars Montseny [PDF]
 • Sol·licitud de la subvencions [PDF]

 

Sol·licitud d'autorització d'actuacions en carreteres

 • Formulari [PDF]Repositori Cooperatiu de la Diputació de Girona (Biblioteques)

Per a participar-hi heu d'entrar quests documents al Registre General de la Diputació de Girona o per EACAT

Podeu consultar el model de conveni aquí.

 • Sol·licitud de subscripció del Conveni regulador de l'adhesió al repositori cooperatiu de la Diputació de Girona [PDF]
 • Model d’Acord de subscripció del Conveni regulador de l'adhesió al repositori cooperatiu de la Diputació de Girona [PDF]
 • Qüestionari d’aportació d’informació per a la subscripció del Conveni regulador de l’adhesió al repositori cooperatiu de la Diputació de Girona [PDF]

 

Micro_bi
programa de gestió bibliotecària, propietat de la Diputació de Girona, que possibilita la gestió bàsica d'una biblioteca o col·lecció documental.

 • Sol·licitud [PDF]
 • Bases reguladores [PDF]

 

Xarxa de Punts d'Informació i Lectura (XPIL)
La Xarxa de Punts d’Informació i Lectura (XPIL) es constitueix com un espai de treball en les sales o centres de lectura de les biblioteques dels municipis de menys de 3.000 habitants.

 • Sol·licitud [PDF]
 • Bases definitives [PDF]
 • Correcció d'errades [PDF]

 

Constitució de garanties definitives

 • Model de certificat d'assegurança [DOC]
 • Model aval bancari [DOC]Portal de Transparència de DDGI
Cercador
BOP Butlletí Oficial de la Província Factura electrònica Operacions pressupostàries Tràmits en línia
 • Utilitats
 • Imprimir Imprimir
 • Compartir Compartir
 • Enviar Enviar
REGISTRE GENERAL D'ENTRADA Pujada de Sant Martí, 4-5. 17004. Girona · T 972185000
I SORTIDA DE DOCUMENTS Horari: De dilluns a divendres de 8.30 a 14 h. NIF: P1700000A