Presidents de la Diputació de Girona des de l'any 1979

 • Joan Vidal i Gayolà
  (Del 26 d'abril de 1979 a l'11 de febrer de 1980)
 • Arcadi Calzada i Salavedra
  (De l'11 de febrer de 1980 al 9 de juny de 1983)
 • Salvador Carrera i Comes
  (Del 9 de juny de 1983 al 13 de juliol de 1987)
 • Josep Arnau i Figuerola
  (Del 13 de juliol de 1987 al 7 d'octubre de 1994)
 • Pere Macias i Arau
  (Del 7 d'octubre de 1994 al 20 de juny de 1996)
 • Frederic Suñer i Casadevall
  (Del 20 de juny de 1996 al 4 d'agost de 1999)
 • Carles Pàramo i Ponsetí
  (Del 4 d'agost de 1999 al 30 de juliol de 2007)
 • Enric Vilert i Butchosa
  (Del 30 de juliol de 2007 fins el 15 de juliol de 2011)
 • Jaume Torramadé i Ribas
  (Del 15 de juliol de 2011 fins el 29 de gener de 2013)
 • Joan Giraut i Cot
  (Del 29 de gener de 2013 fins al 3 de juliol de 2015)
 • Pere Vila i Fulcarà
  (Del 3 de juliol de 2015 fins al 24 de juliol de 2018)