Conservació del patrimoni natural


Des de l'Àrea de Medi Ambient i Territori es dóna suport a la constitució i consolidació dels consorcis gestors o dinamitzadors d'espais naturals.

En col·laboració amb "La Caixa" es facilita una línia d'ajuts que pretenen impulsar el desenvolupament sostenible arreu del territori gironí integrant aspectes econòmics, socials i culturals en la vessant medi ambiental. Aquest impuls es fonamenta en l'aplicació de mesures destinades a la preservació, defensa i restauració dels valors naturals de les comarques gironines, tot promovent la integració social dels col·lectius de persones desfavorides.

 

Dades de contacte

Recursos econòmics
Recursos tècnics i materials
Publicacions i documentació d'interès
Actualitat