Vicepresidències

Els vicepresidents substitueixen el president en cas de vacant, absència o impossibilitat, segons l’ordre de nomenament. El president els designa lliurement entre els membres de la Junta de Govern.

 

Vicepresident primer

Vicepresident segon

Vicepresidenta tercera
Portal de Transparència de DDGI
Cercador
BOP Butlletí Oficial de la Província Factura electrònica Operacions pressupostàries Tràmits en línia Accés a les meves notificacions electròniques
  • Utilitats
  • Imprimir Imprimir
  • Compartir Compartir
  • Enviar Enviar
REGISTRE GENERAL D'ENTRADA Pujada de Sant Martí, 4-5. 17004. Girona · T 972185000
I SORTIDA DE DOCUMENTS Horari: De dilluns a divendres de 8.30 a 14 h. NIF: P1700000A