Vicepresidències

Els vicepresidents substitueixen el president en cas de vacant, absència o impossibilitat, segons l’ordre de nomenament. El president els designa lliurement entre els membres de la Junta de Govern.

 

Vicepresident primer

Vicepresident segon

Vicepresidenta tercera