President

El president és el representant legal de la Diputació i en dirigeix el govern i l’administració. És escollit entre els diputats que componen el Ple de la corporació.

President