Joan Martí Bonmatí

Breu currículum

Diputat provincial del partit judicial de Santa Coloma de Farners i alcalde de l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners. Va néixer a Santa Coloma de Farnersel 1963. És llicenciat en ciències físiques per la UAB i professor a la Universitat de Girona. Del 2007 al 2011 va ser regidor de Participació, Informació i Atenció Ciutadana a l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners.


 

 

 

Partit polític:

 Esquerra Republicana de Catalunya (ERC)

Contacte

 

Consultar les retribucions

Resolucions sobre el règim d'incompatibilitats

Resum Declaració d'Activitats

Resum Declaració de Béns

Registre de regals rebuts per raó de representació institucional
Portal de Transparència de DDGI
Cercador
BOP Butlletí Oficial de la Província Factura electrònica Operacions pressupostàries Tràmits en línia Accés a les meves notificacions electròniques
  • Utilitats
  • Imprimir Imprimir
  • Compartir Compartir
  • Enviar Enviar
REGISTRE GENERAL D'ENTRADA Pujada de Sant Martí, 4-5. 17004. Girona · T 972185000
I SORTIDA DE DOCUMENTS Horari: De dilluns a divendres de 8.30 a 14 h. NIF: P1700000A