Joan Martí Bonmatí

Breu currículum

Diputat provincial del partit judicial de Santa Coloma de Farners i alcalde de l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners. Va néixer a Santa Coloma de Farnersel 1963. És llicenciat en ciències físiques per la UAB i professor a la Universitat de Girona. Del 2007 al 2011 va ser regidor de Participació, Informació i Atenció Ciutadana a l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners.


 

 

 

Partit polític:

 Esquerra Republicana de Catalunya (ERC)

Contacte

 

Consultar les retribucions

Resolucions sobre el règim d'incompatibilitats

Resum Declaració d'Activitats

Resum Declaració de Béns

Registre de regals rebuts per raó de representació institucional