Consorci Vies Verdes de Girona

Els objectius i finalitats del Consorci són:

a) La planificació, l’execució i la gestió de les Vies Verdes de les comarques de Girona

b) En general, la coordinació de totes aquelles actuacions encaminades a la viabilitat d’aquest projecte

c) El manteniment i la millora del traçat i les connexions entre els diferents traçats

d) L’ampliació i extensió de la xarxa de vies verdes de les comarques gironines

e) El suport a les iniciatives socioculturals relacionades amb el traçat

f) La promoció de l’ús de la bicicleta com a mitjà de transport

g) La promoció de l’ús entre els vianants de les Vies Verdes

h) La coordinació de les institucions, federacions i administracions relacionades amb els objectius del Consorci i la promoció de les Vies Verdes.

i) L’ajut, el suport i l’assessoria a d’altres iniciatives semblants

j) L’impuls per a l’obtenció de totes les subvencions possibles