Cilma

El Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les Comarques de Girona (CILMA) està integrat per un gran nombre d’ajuntaments, consells comarcals i la Diputació de Girona.

Es proposa els següents objectius:

  • La cooperació i l’intercanvi: constituir un instrument de cooperació i d’intercanvi per al desenvolupament sostenible dels municipis de les comarques gironines, així com també per a la implantació de les Agendes 21 locals.
  • La sostenibilitat com a fet transversal. Fomentar la integració dels aspectes ambientals a les polítiques de desenvolupament territorial, social i econòmic dels municipis.
  • La divulgació d’experiències. Difondre de forma àmplia informació actualitzada de casos concrets i exercicis de bones pràctiques de desenvolupament de la sostenibilitat.
  • El suport a la gestió dels ens locals. Oferir, als responsables polítics i tècnics de les administracions locals, models, mètodes i tècniques de bones pràctiques de desenvolupament sostenible.
  • L’actuació conjunta. Promoure i potenciar accions conjuntes amb altres xarxes que treballen en el camp de la sostenibilitat.
  • La mobilització d’iniciatives en bé d’un objectiu comú. Promocionar la incorporació de tots els sectors i agents socials dels municipis en el procés de les Agendes 21 locals.


Portal de Transparència de DDGI
Cercador
BOP Butlletí Oficial de la Província Factura electrònica Operacions pressupostàries Tràmits en línia Accés a les meves notificacions electròniques
  • Utilitats
  • Imprimir Imprimir
  • Compartir Compartir
  • Enviar Enviar
REGISTRE GENERAL D'ENTRADA Pujada de Sant Martí, 4-5. 17004. Girona · T 972185000
I SORTIDA DE DOCUMENTS Horari: De dilluns a divendres de 8.30 a 14 h. NIF: P1700000A