Compra Pública

El servei de compra pública de la Diputació de Girona, en l'exercici de les seves funcions d'assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, té com a objectiu transformar la compra pública local, passant d'un model simple d'aprovisionar-se de béns i serveis a un model de compra pública estratègica on l'administració local usa la contractació per fer polítiques públiques, sobretot en àmbits de millora del medi ambient, de millora de condicions socials i d'impuls de la innovació.

El servei de compra pública de la Diputació de Girona ofereix un canal obert d'ajuda i suport, tant des de l'àmbit de l'administració local com des de l'àmbit de l'empresa, per propiciar una comunió senzilla entre empreses i administració per universalitzar la compra pública electrònica.

El Servei ha establert indicadors per tal que tots els agents implicats en la compra pública disposin de dades en obert i de forma transparent per millora la presa de decisions.

Dades de contacte