Oferta d'ocupació

AVÍS IMPORTANT

Des del mes de juny del 2017 tots els anuncis relatius a les ofertes d’ocupació del servei de Recursos Humans de la Diputació de Girona es publiquen al Tauler Electrònic.

VES AL TAULER ELECTRÒNIC


Processos de promoció interna

Processos oberts de promoció interna de personal funcionari.


Documentació genérica

 • Full de sol·licitud instància genèrica (CAT) [PDF]
 • Hoja de solicitud instancia genérica (CAST) [PDF]
 • Comunicació de presentació de documents [PDF]

 

 • Convocatòria de procés de promoció interna d'un tècnic mitjà de serveis econòmics (A2)

 


 

 • Convocatòria de procés de promoció interna d'un tècnic/a de difusió d'activitats locals (A1)

 


 

 • Convocatòria de procés de promoció interna d'un enginyer/a civil (A1)

 


 

 • Convocatòria de procés de promoció interna d'un enginyer/a de camins, canals i ports (A1)

 


Processos de lliure concurrència

Processos oberts de lliure concurrència per realitzar substitucions o cobrir llocs vacants de la Diputació amb caràcter interí o temporal. (BORSA).


 

 • Convocatòria del procés de selecció per a la creació de la borsa de treball de tècnics de contractació (grup A2)

 


 

 • Convocatòria del procés de selecció per a la creació de la borsa de treball d’enginyers tècnics informàtics (grup A2)

 


 

 • Convocatòria del procés de selecció per a la creació de la borsa de treball de tècnics d’assessorament lingüístic (grup A2)
 • Bases

 • > Anunci (PDF)

 • Relació d’admesos i exclosos i data d’examen

 • > Anunci (PDF)

 • Resolució relativa a la modificació de les bases reguladores del procés de selecció per a la creació de la borsa de treball de tècnics d'assessorament lingüístic (grup A2)

 • > Anunci (PDF)

 • El nou període per presentar les sol·licituds és del 2 al 21 d'agost de 2017 (ambdós inclosos).

 


 

 • Convocatòria del procés de selecció per a la creació de la borsa de treball de la categoria de conductors del Parc Mòbil de la Diputació de Girona

 


 

 • Convocatòria del procés de selecció per a la creació de la borsa de treball de la categoria de tècnics mitjans de serveis econòmics

 


 

 • Convocatòria del procés de selecció per a l’ampliació de la borsa de treball de personal de la categoria de NETEJADOR/A per cobrir vacants i substitucions a l'àmbit de la Diputació de Girona
 • Termini de presentació d'instàncies: 21 de febrer al 13 de març de 2017, ambdós inclosos

 • > Anunci(PDF)

 • Anunci de la llista provisional d’admesos i exclosos i data d’examen

 • >Anunci(PDF)

 • Anunci dels resultats de la prova de català (nivell A2)

 • > Anunci(PDF)

 • Resultats finals

 • > Anunci(PDF)

 


 

 • Segona convocatòria del procés de selecció per a l’ampliació de la borsa de treball de personal de la categoria d’auxiliars administratius per cobrir vacants i substitucions a l'àmbit de la Diputació de Girona i dels organismes dependents que prèviament hagin acordat acollir-se a la borsa de treball de la Diputació de Girona.

 


 • SERVEIS DE MILLORA I EXPANSIÓ RAMADERA I GENÈTICA APLICADA DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA (SEMEGA)
 • Procés selectiu per a la contractació laboral d’un controladorlleter
  Data de publicació de les bases:
  Butlletí Oficial de la Província  núm. 240 de 19 de desembre de 2016. 

  Data de presentació de sol·licituds:
  Del 20 de desembre de 2016 a l'11 de gener de 2017, ambdós inclosos

 


 • Borsa de treball de tècnics auxiliars de multimèdia


 • Data de publicació de les bases:
  Butlletí Oficial de la Província  núm. 193 de 7 d'octubre de 2016.
  Data de presentació de sol·licituds:
  Del 8 al 27 d'octubre de 2016, ambdós inclosos

  > Anunci (PDF)

 • Relació provisional d'admesos i exclosos (Termini de presentació d'esmenes i al·legacions: 16 a 30 de desembre de 2016)
 • Anunci de resultats de la prova de coneixements del dia 18 de gener de 2017 

  > Anunci (PDF)

 • Els aspirants que han superat la prova disposen de 5 dies hàbils (del 19 de gener al 25 de gener, ambdós inclosos) per presentar al Registre General els documents acreditatius dels mèrits.

  Igualment, els aspirants que han superat la prova són convocats a l'entrevista que tindrà lloc el dia divendres 27 de gener de 2017, a les 10 hores, a la Sala de Juntes de la Diputació de Girona. 


 • Resultat final de les proves de la borsa de Tècnics auxiliars de multimèdia

  > Anunci (PDF)

 

 


 • Convocatòria d'un procés de selecció per a la creació d'una borsa de treball de la categoria de tècnics de transparència i administració electrònica de la Diputació de Girona.


 • Data de publicació de les bases:
  Butlletí Oficial de la Província de 26 de juliol de 2016.
  Data de presentació de sol·licituds:
  Des del dia 27 de juliol fins el dia 16 d'agost, ambdós inclosos.

  > Anunci (PDF)


 • Relació definitiva d'admesos i exclosos


 • > Anunci (PDF)


 • Anunci de resultats de la prova pràctica i convocatòria de l'entrevista.


 • >Anunci (PDF) 

 • Convocatòria d'un procés de selecció per a la creació d'una borsa de treball de la categoria de tècnic/a de sistemes A2


  Termini de presentació d'instàncies:
  del dia 13 de juliol a 1 d'agost de 2016 (ambdós inclosos)

  > Anunci (PDF)
 • Relació admesos i exclosos i data d'examen.

  > Anunci (PDF)

 


 

 • Convocatòria del procés de selecció per a l’ampliació de la borsa de treball de personal de la categoria d’auxiliars administratius per cobrir vacants i substitucions a l'àmbit de la Diputació de Girona i dels organismes dependents que prèviament hagin acordat acollir-se a la borsa de treball de la Diputació de Girona


  Termini de presentació d'instàncies:
  del 11 a 30 de juny de 2016 (ambdós inclosos)

  > Anunci (PDF)


  Relació provisional d'admesos i exclosos


  > Anunci (PDF)

 


 • Convocatòria d'un procés de selecció del concurs-oposició pel torn restringit de promoció interna d'una plaça vacant de tècnic/a d'assessorament lingüístic de la plantilla de funcionaris de la Diputació de Girona.

  Data de publicació de les bases:
  Butlletí Oficial de la Província 98 de 24 de maig de 2016

  Data de presentació de sol·licituds:
  20 dies naturals a partir de la publicació al DOGC (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya) 

  Data de publicació de la convocatòria:
  Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 7148 de 23 de juny de 2016

  Data de presentació de sol·licituds:
  Del 24 de juny al 13 de juliol de 2016

  > Anunci (PDF)

  Anunci DOGC (PDF)

 


 

 • Convocatòria d'un procés de selecció del concurs-oposició pel torn restringit de promoció interna d'una plaça vacant de tècnic/a d'arxiu de la plantilla de funcionaris de la Diputació de Girona.

  Data de publicació de les bases:

  Butlletí Oficial de la Província 98 de 24 de maig de 2016

  Data de presentació de sol·licituds:
  20 dies naturals a partir de la publicació al DOGC (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya)  

  Data de publicació de la convocatòria:
  Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 7148 de 23 de juny de 2016

  Data de presentació de sol·licituds:
  Del 24 de juny al 13 de juliol de 2016

  Anunci (PDF)

  > Anunci DOGC (PDF)

 


 

 • Convocatòria d'un procés de selecció  per a la creació d'una borsa de treball de personal bibliotecari i tècnic auxiliar de biblioteca, en l'àmbit de la Diputació de Girona i  les biblioteques integrades al Sistema de Lectura Pública de Catalunya de la demarcació de Girona i els equipaments municipals integrats a la Xarxa de Punts d'Informació i Lectura, que s'hi hagin acollit. (S'adjunta el model de sol·licitud)

  Data de publicació de les bases:
  Butlletí Oficial de la Província 98 de 24 de maig de 2016

  Data de presentació de sol·licituds:
  Del  25 de maig al 13 de juny de 2016, ambdós inclosos

  Anunci (PDF)

  Sol·licitud (DOC)


  Relació provisional d'admesos i exclosos


  > Anunci (PDF)


  Relació definitiva d'admesos i exclosos


  Anunci (PDF)


  Anunci dels resultats de la prova de coneixements

  Anunci - tècnics auxiliars de biblioteca (PDF)
 • Anunci - resultats bibliotecaris (PDF)

  Termini per a presentació de documentació acreditativa del mèrits de la fase de concurs pels aspirants que han superat la prova de categoría de bibliotecaris: Del dia 24 d'octubre al dia 31 d'octubre de 2016 (ambdós inclosos).


  Anunci - tècnics auxiliars de biblioteca (PDF)


  Anunci horari entrevista (AUXILIARS DE BIBLIOTECA)

  Anunci (PDF)

  Anunci de resultats finals de la borsa de treball de la categoria de bibliotecaris/àries:

  Anunci (PDF)

  Anunci de resultats finals de la borsa de treball de la categoria de tècnics auxiliars de biblioteca:

  Anunci NO RECTIFICAT AMB DATA 16 DE NOVEMBRE DE 2016 (PDF)
  > Anunci RECTIFICAT AMB DATA 21 DE NOVEMBRE DE 2016 (PDF)

  Publicació de les pautes de correcció dels exàmens:

  - Exàmen d'auxiliars de biblioteca (PDF)
  - Exàmen de bibliotecaris (PDF)
 

 


 

 • Convocatòria d'un concurs per a la creació d'una borsa de treball de la categoria 
 • de tècnic/a de sistemes. 

 • Anunci (PDF)

  Data de publicació de les bases:
  Butlletí Oficial de la Província 59 de 29 de març de 2016


  Data de presentació de sol·licituds:
  Del  30 de març al 18 d'abril de 2016, ambdós inclosos 

 • Relació d'admesos i exclosos i data de realització de la prova.

  > Anunci (PDF)


 

 • Convocatòria d'un concurs per a la creació d'una borsa de treball de la categoria d'operador /a de sistemes i tecnologies de la informació. 

 • Anunci (PDF)

  Data de publicació de les bases:
  Butlletí Oficial de la Província 59 de 29 de març de 2016


  Data de presentació de sol·licituds:
  Del  30 de març al 18 d'abril de 2016, ambdós inclosos 

 • Relació d'admesos i exclosos i data de realització de la prova.
 •   

 • Convocatòria de creació d'una borsa de treball de personal de la categoria de xofer de les brigades, per realitzar substitucions temporals i altres contractacions temporals interines per causes sobrevingudes.
 • > Anunci (PDF)

 • Data de publicació de les bases:
 • Butlletí Oficial de la Província núm. 233 de 3 de desembre de 2015

 • Data de presentació de sol·licituds:
 • Del  4 al 23 de desembre de 2015, ambdós inclosos

 • Relació d'admesos i exclosos i data de realització de les proves

 • > Anunci (PDF)

 • Anunci resultats

 • > Anunci (PDF)

 


 

 • Convocatòria de creació d'una borsa de treball de personal de la categoria de peó de carreteres, per realitzar substitucions temporals i altres contractacions temporals interines per causes sobrevingudes.
 • > Anunci (PDF)

 • Data de publicació de les bases:
 • Butlletí Oficial de la Província núm. 199 de 15 d'octubre de 2015

 • Data de presentació de sol·licituds:
 • Del  16 d'octubre al 4 de novembre de 2015, ambdós inclosos

 • Relació d'admesos i exclosos i data d'examen.
 • (Termini per presentar esmenes o al·legacions:  29 de desembre a 7 de gener)

 • > Anunci (PDF)

 • Resultats de la prova psicotècnica i prova de coneixements.

 • > Anunci (PDF)

 • Resultats definitius

 • > Anunci (PDF)

 

Portal de Transparència de DDGI
Cercador
BOP Butlletí Oficial de la Província Factura electrònica Operacions pressupostàries Tràmits en línia
 • Utilitats
 • Imprimir Imprimir
 • Compartir Compartir
 • Enviar Enviar
REGISTRE GENERAL D'ENTRADA Pujada de Sant Martí, 4-5. 17004. Girona · T 972185000
I SORTIDA DE DOCUMENTS Horari: De dilluns a divendres de 8.30 a 14 h. NIF: P1700000A