Delegacions

Diputats amb delegacions genèriques

Les delegacions genèriques es refereixen a una o diverses àrees determinades i estan facultades per dirigir-ne els serveis i la gestió, i per emetre resolucions mitjançant actes administratius.

Pau Presas i Bertran

Pau Presas i Bertran

Presidentde la Comissió Informativa d'Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local

Albert Piñeira i Brosel

Albert Piñeira i Brosel

Presidentde la Comissió Informativa de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació i Diputat Delegat de Cultura

Maria Puig i Ferrer

Maria Puig i Ferrer

Presidentade la Comissió Informativa d'Acció Social

Maria Àngels Planas i Crous

Maria Àngels Planas i Crous

Presidentade la Comissió Informativa de Territori i Sostenibilitat i Diputada Delegada d'Hisenda i serveis econòmics

Diputats amb delegacions específiques

Les delegacions específiques són delegacions de Presidència als diputats perquè dirigeixin i gestionin determinats assumptes inclosos en cada una de les àrees de la Diputació.

Jordi Camps i Vicente

Jordi Camps i Vicente

Diputat Delegat de Promoció i desenvolupament econòmic local i Diplab

Jordi Xargay i Congost

Jordi Xargay i Congost

Diputat Delegat de Xarxa viària i Noves tecnologies

Jordi Masquef i Creus

Jordi Masquef i Creus

Diputat Delegat de Servei d'esports

Josep Maria Bagot i Belfot

Josep Maria Bagot i Belfot

Diputat Delegat de Suport a entitats locals

Roser Estañol i Torrent

Roser Estañol i Torrent

Diputada Delegada de Recursos humans

Eva Viñolas i Marín

Eva Viñolas i Marín

Diputada Delegada d'Assistència als petits municipis

Joaquim Ayats i Bartrina

Joaquim Ayats i Bartrina

Diputat Delegat d'Habitatge, assistència als municipis i serveis generals

Montserrat Mindan i Cortada

Montserrat Mindan i Cortada

Diputada Delegada de Programes europeus

Maria Teresa Brunsó i Puigvert

Maria Teresa Brunsó i Puigvert

Diputada Delegada d'Acció social

Josep Piferrer i Puig

Josep Piferrer i Puig

Diputat Delegat d'Educació

Anna Barnadas i López

Anna Barnadas i López

Diputada Delegada de Medi ambient