Delegacions

Diputats amb delegacions genèriques

Les delegacions genèriques es refereixen a una o diverses àrees determinades i estan facultades per dirigir-ne els serveis i la gestió, i per emetre resolucions mitjançant actes administratius.

Comissió Informativa de Promoció Econòmica, Administració i Hisenda

President:

 

Comissió Informativa de Territori i Sostenibilitat

President:

 

Comissió Informativa de Cooperació Local

President:

 

Comissió Informativa de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Benestar

President:


Diputats amb delegacions específiques

Les delegacions específiques són delegacions de Presidència als diputats perquè dirigeixin i gestionin determinats assumptes inclosos en cada una de les àrees de la Diputació.

Promoció Econòmica i Diplab

 

Recursos Humans

 

Xarxa Viària

 

Programes Europeus

 

Medi Ambient

 

Esports

 

Noves Tecnologies

 

Acció Social