Presidència

El president és el representant legal de la Diputació i en dirigeix el govern i l'administració. És escollit entre els diputats que componen el Ple de la corporació.

Miquel Noguer

Miquel Noguer i Planas

Vicepresidències

Els vicepresidents substitueixen el president en cas de vacant, absència o malaltia, segons l'ordre de nomenament. El president els designa lliurement entre els membres de la Junta de Govern.

Pau Presas

Pau Presas i Bertran

Vicepresidència 1a

Albert Piñeira

Albert Piñeira i Brosel

Vicepresidència 2a

Maria Puig

Maria Puig i Ferrer

Vicepresidència 3a

Maria Àngels Planas

Maria Àngels Planas i Crous

Vicepresidència 4a