Història

L'època democràtica (1977- )

Des de la mort del dictador Francisco Franco i fins a les primeres eleccions municipals democràtiques del 1979, la Diputació de Girona continua estant formada per membres no escollits a través de les urnes; però, com ja havia passat en ocasions anteriors, ja manifesta una orientació clarament encaminada a facilitar el retorn democràtic. Així, el 1976 l’ens s’adhereix a l’homenatge a Carles Rahola i, per acord del Ple (1977), expressa la seva satisfacció per les negociacions entre el Govern de l’Estat i el president de la Generalitat, Josep Tarradellas, perquè aquest torni de l’exili.

Durant aquest període d’incertesa, l’activitat continua: per exemple, s’engega el projecte de Museu d’Art i es constitueix el Patronat de Turisme de Girona. Tot i això, la primera Diputació sorgida de la voluntat popular i adscrita plenament al nou marc constitucional no es constituirà fins al 26 d’abril de 1979.

El darrer president de l’etapa no democràtica, Antoni Xuclà, cedeix la plaça al primer president que sorgeix de les urnes, Joan Vidal i Gayolà. A partir d’aleshores, la Diputació coneix una etapa de reviscolament i de retrobada amb les comarques gironines en tots els àmbits: el turisme, el patrimoni i les carreteres, i també la llengua, la identitat nacional i la contribució a la recuperació de l’autogovern del país.

Des de 1980, les actes es tornen a redactar ja definitivament en català i s’estén l’ús de la nostra llengua en la resta d’àmbits. La Diputació aborda nous plans d’ajuts als ajuntaments, adopta polítiques per millorar la cobertura telefònica i la recepció del senyal televisiu, millora els serveis i els dota de recursos, i aposta per comunicacions més modernes.

Paral·lelament, s’adapta el rol i les competències de la corporació al nou escenari que dibuixen, d’una banda, les competències i les atribucions de la Generalitat emanades de l’Estatut, i, de l’altra, les lleis d’ordenació del territori que, entre d’altres, creen els consells comarcals. La col·laboració amb la Generalitat i alhora la potenciació del seu paper com a representant de les comarques gironines i dels seus municipis són dues constants de l’època de la recuperació democràtica. Des de llavors, la vocació de servei públic als municipis i als ciutadans ha caracteritzat la corporació.

Pel que fa al futur de l’ens, l’Estatut d’autonomia de 2006 preveu la substitució de les diputacions pels consells de vegueries, un canvi que es portarà a terme quan el Parlament de Catalunya aprovi la llei ordinària de conversió corresponent.