Història

La dictadura franquista (1939-1977)

Des del dia 7 de febrer de 1939 la Diputació està formada pels guanyadors de la Guerra Civil, i tots els seus representants són nomenats pel nou règim dictatorial. A més, es produeixen depuracions de funcionaris. Un d’ells, Carles Rahola i Llorens, periodista i escriptor, i un home de bé, és afusellat impunement el 15 de març.

Cinc anys més tard, el 1944, l’ens nomena president honorari el general Franco, responsable de la repressió que va posar fi a la vida de milers de persones, entre les quals hi ha la d’un dels funcionaris més il·lustres de la corporació. En un intent d’allunyar-se ràpidament del passat i superar la fragmentació social provocada per l’ensulsiada, la Diputació de Girona s’aboca a una frenètica activitat en molts àmbits.

Es presenten els nous projectes d’hospital i hospici als afores de la ciutat, se cedeixen els baixos de l’Hospici (la Casa de Cultura actual) per ubicar-hi la Biblioteca Pública, es torna a editar la Revista de Girona, es crea el Servei d’Investigacions Arqueològiques i el de Conservació de Monuments, i fins i tot es torna a mostrar l’oposició al transvasament d’aigües del Ter cap a Barcelona.

Hi ha uns quants àmbits en els quals la Diputació del període franquista llueix especialment: en el turístic, el patrimonial i el de les infraestructures viàries. En aquest període són remarcables els nous equipaments socials (llar infantil i hospital geriàtric); el Museu d’Ullastret, la fundació del Patronat Eiximenis, la Casa de Cultura de Girona, les gestions per construir l’aeroport de Vilobí d’Onyar (1967); els posicionaments a favor de la construcció del túnel de Toses; el suport a la creació del Col·legi Universitari, embrió de la futura UdG, de la UNED i de la Politècnica; i la creació del Consorci de la Costa Brava, de la Comunitat Turística de la Costa Brava i del Parc Natural del Montseny.

A finals del règim franquista, la Diputació inicia una tímida obertura cap a la llengua catalana, i el 1975, quan mor el dictador, promou un pla d’ensenyament del català a les escoles, per al qual aporta un milió de pessetes.