Atles Literari de les terres gironines

L'origen de l'Atles Literari es troba en dos volums, amb un total de 1200 pàgines, que constituïren l’Atles literari de les terres de Girona, publicat per la Diputació de Girona, l’any 2003. Aquesta obra fou el fruit de tres anys de recerca i d’investigació sobre la literatura i el territori. L’obra no hagués estat possible sense la intervenció d’un nombrós grup de professionals de diferents àmbits, dirigits i coordinats per Narcís-Jordi Aragó i Mariàngela Vilallonga, editors de l’Atles.

Per no perdre aquests orígens, l’internauta tindrà a la seva disposició el text original en format pdf en aquesta mateix lloc web.

Aquest Atles, doncs, és un llarg viatge literari per totes les terres de Girona, de nord a sud, d’est a oest. Perquè cada terra té la seva personalitat pròpia, fins al punt que ha donat un tipus determinat de literatura, uns escriptors amb uns perfils ben diferents als que han viscut i descrit les terres properes. Al mateix temps, hi ha hagut escriptors que han creat un determinat territori, perquè després del seu pas i de l’obra que els ha inspirat ja no es pot trepitjar aquella terra sense partir de la sensibilitat d’aquella obra que ha produït. Pensem en la fageda d’en Jordà i Joan Maragall, en Romanyà i Mercè Rodoreda, en el Ripollès i Jacint Verdaguer.