Història

La República (1931-1939)

L’arribada de la República, de l’autonomia de Catalunya i de la instauració de la Generalitat transformen el panorama polític i competencial de l’ens. D’entrada, des del 14 d’abril de 1931 totes les actes s’escriuen en català; a més, deixen de ser escrites a mà i passen a ser mecanografiades.

La Generalitat decideix dissoldre la Diputació com a tal i transformar-la en una comissaria delegada de la Generalitat. El primer comissari delegat és Josep Irla i Bosch, que posteriorment serà president de la Generalitat a l’exili. En aquest període, l’ensenyament de la llengua catalana esdevé una de les prioritats; fins i tot el filòleg Pompeu Fabra inaugura amb una conferència a Girona un curs de gramàtica catalana adreçat als funcionaris. També es produeix una fructífera activitat en el terreny patrimonial, com les obres a Sant Pere de Rodes, a Santa Maria de Vilabertran i a la ciutadella de Roses, i l’adquisició del temple de Sant Julià de Boada. Aquest és el període de la gran activitat literària i històrica de Carles Rahola, funcionari de la Diputació, en què publica constantment i obté un gran reconeixement pels seus treballs.

La proclamació de l’Estat català pel president de la Generalitat, Lluís Companys, frustrada per la intervenció de l’exèrcit, acaba amb l’empresonament del comissari delegat d’aleshores, Jesús Puig Pujades, per la seva vinculació a la revolta. El període posterior estarà marcat per la incertesa i la inestabilitat. L’any 1936, en menys de nou mesos, sis persones ocupen el càrrec de comissari delegat. En esclatar la Guerra Civil, la Comissaria s’apropia de la central telefònica de Ràdio Girona i de les companyies d’aigua i electricitat. El 4 febrer de 1939 les tropes del general Franco entren a la ciutat de Girona i el dia 7 ja hi ha una nova diputació, sorgida del nou règim.