Quaderns de la Revista de Girona

Quaderns de la Revista de Girona és una col·lecció divulgativa i plural dedicada a la difusió de coneixement multidisciplinari sobre les comarques gironines entre el públic en general.

L’objectiu de la col·lecció és constituir un compendi d’informacions bàsiques –però també extenses– sobre el nostre entorn, i permetre als lectors descobrir –o redescobrir– el nostre àmbit. Amb els Quaderns de la Revista de Girona s’aconsegueix aplegar i difondre, de manera directa i clara, el patrimoni de les nostres terres en tots els seus aspectes: la geografia, la història, l’art, les activitats econòmiques, les tradicions, l’esport...