Història

La dictadura de Primo de Rivera (1924-1930)

L’any 1924 la dictadura sorgida arran del cop d’estat de Primo de Rivera (1923) i emparada per la monarquia, representada aleshores pel rei Alfons XIII, estronca la trajectòria nítidament catalana que havien emprès la Diputació i la Mancomunitat de Catalunya. Des d’aquell mateix any els diputats són escollits a dit.

El període de la dictadura es caracteritza per una reticència a tot el que podia ser sospitós de catalanisme i a qualsevol referència a la Mancomunitat i als seus èxits. La Diputació es dedica a qüestions prosaiques, algunes de les quals són de rellevància, com la redacció dels Estatuts de la Caixa d’Estalvis Provincial de la Diputació, la compra dels banys àrabs o diverses discussions sobre la política de ferrocarrils, molt de moda en aquella època. La caiguda del règim dictatorial (1930) serveix per evidenciar l’autèntic desig catalanista de la Diputació, ja que en la primera reunió ja demana al Govern espanyol el restabliment de la Mancomunitat de Catalunya i una amnistia per als delictes polítics.