Habitatge

El departament d'Habitatge de l'Àrea de Cooperació Local dóna suport als municipis de les comarques gironines i altres ens públics en matèria d'habitatge mitjançant assessorament tècnic, atorgament de subvencions, organització de formació i edició de material propi.

 

Els seus objectius són

 •  impulsar, fomentar i incentivar la planificació i execució de les polítiques d'habitatge en l'àmbit municipal;
 •  promoure la formació del personal tècnic i els càrrecs electes dels ens locals i comarcals;
 •  donar suport en la concreció de les polítiques d'habitatge municipals;
 •  facilitar als ajuntaments la informació sobre la normativa en procés de desenvolupament;
 •  establir programes específics per al desenvolupament de les polítiques d'habitatge municipals;
 •  dotar els ajuntaments gironins d'eines suficients perquè puguin desenvolupar l'habitatge segons les característiques i les necessitats municipals, potenciant la coordinació entre les diferents administracions i facilitant l'accés a la informació.

 

 

ACCIONS QUE ES DESENVOLUPEN

 •  Assessorament general en l'àmbit de l'habitatge, enfocat principalment a:
 • normativa d'aplicació;
 •  planificació de les necessitats d'habitatge;
 • aprovació de plans locals;
 • altres propostes formatives de la província;

 •  Gestió de les consultes sobre habitatge dels ajuntaments i consells comarcals de la demarcació de Girona mitjançant l'assessorament directe, de manera presencial, telemàtica o telefònica, i amb el recull de premsa i el grup de Google.

 

Memòries d'Habitatge:


 

 

Recursos econòmics
Recursos tècnics i materials
Formació
Publicacions i documentació d'interès
Actualitat
Portal de Transparència de DDGI
Cercador
BOP Butlletí Oficial de la Província Factura electrònica Operacions pressupostàries Tràmits en línia Accés a les meves notificacions electròniques
 • Utilitats
 • Imprimir Imprimir
 • Compartir Compartir
 • Enviar Enviar
REGISTRE GENERAL D'ENTRADA Pujada de Sant Martí, 4-5. 17004. Girona · T 972185000
I SORTIDA DE DOCUMENTS Horari: De dilluns a divendres de 8.30 a 14 h. NIF: P1700000A