Habitatge

El departament d'Habitatge de l'Àrea de Cooperació Local dona suport als municipis de les comarques gironines i altres ens públics en matèria d'habitatge mitjançant assessorament tècnic, atorgament de subvencions, organització de formació i edició de material propi.

Els seus objectius són:

 • Impulsar, fomentar i incentivar la planificació i execució de les polítiques d'habitatge en l'àmbit municipal.
 • Promoure la formació del personal tècnic i els càrrecs electes dels ens locals i comarcals.
 • Donar suport en la concreció de les polítiques d'habitatge municipals.
 • Facilitar als ajuntaments la informació sobre la normativa en procés de desenvolupament.
 • Establir programes específics per al desenvolupament de les polítiques d'habitatge municipals.
 • Dotar els ajuntaments gironins d'eines suficients perquè puguin desenvolupar l'habitatge segons les característiques i les necessitats municipals, potenciant la coordinació entre les diferents administracions i facilitant l'accés a la informació.

Accions que es desenvolupen:

  1) Assessorament general en l'àmbit de l'habitatge, enfocat principalment a:
 • Normativa d'aplicació;
 • Planificació de les necessitats d'habitatge;
 • Aprovació de plans locals;
 • Altres propostes formatives de la província.
2) Gestió de les consultes sobre habitatge dels ajuntaments i consells comarcals de la demarcació de Girona mitjançant l'assessorament directe, de manera presencial, telemàtica o telefònica, i amb el recull de premsa i el grup de Google.

Serveis i activitats

Memòries anuals

Dades de contacte