Habitatge

El departament d'Habitatge de l'Àrea de Cooperació Local dóna suport als municipis de les comarques gironines i altres ens públics en matèria d'habitatge mitjançant assessorament tècnic, atorgament de subvencions, organització de formació i edició de material propi.

Els seus objectius són

 • impulsar, fomentar i incentivar la planificació i execució de les polítiques d'habitatge en l'àmbit municipal;
 • promoure la formació del personal tècnic i els càrrecs electes dels ens locals i comarcals;
 • donar suport en la concreció de les polítiques d'habitatge municipals;
 • facilitar als ajuntaments la informació sobre la normativa en procés de desenvolupament;
 • establir programes específics per al desenvolupament de les polítiques d'habitatge municipals;
 • dotar els ajuntaments gironins d'eines suficients perquè puguin desenvolupar l'habitatge segons les característiques i les necessitats municipals, potenciant la coordinació entre les diferents administracions i facilitant l'accés a la informació.

Accions que es desenvolupen:

 • Assessorament general en l'àmbit de l'habitatge, enfocat principalment a:
  • normativa d'aplicació.
  • planificació de les necessitats d'habitatge.
  • aprovació de plans locals.
  • altres propostes formatives de la província.
 • Gestió de les consultes sobre habitatge dels ajuntaments i consells comarcals de la demarcació de Girona mitjançant l'assessorament directe, de manera presencial, telemàtica o telefònica, i amb el recull de premsa i el grup de Google.

Serveis i activitats

Memòries anuals

Dades de contacte