Medi Ambient

La Diputació de Girona, en qualitat d’administració supramunicipal que assisteix els ens locals, i en virtut de les múltiples iniciatives que desenvolupa, està adquirint un paper cabdal a l’hora d’impulsar solucions eficaces a les principals problemàtiques mediambientals del territori gironí o donar-hi suport. Aquesta tasca pretén incrementar progressivament la coresponsabilització de les administracions i dels ens socials i econòmics en l’extensió de la sostenibilitat. Sense una participació activa i compromesa dels diferents estaments i del teixit social, en general, no seria possible progressar de manera respectuosa amb el territori i la nostra pròpia identitat.

Medi Ambient assisteix els consistoris en diverses convocatòries d’ajuts i els proveeix d’instruments de planejament sostenible. L’extensió geogràfica d’aquestes eines, així com l’assessorament directe en qualsevol matèria mediambiental, va a càrrec del Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les comarques gironines (CILMA).

 

Dades de contacte