Servei d'Enginyeria - Protecció Civil

El Servei d'Enginyeria porta a terme l'assessorament dels municipis de les comarques gironines en matèria d'enginyeria civil. També col·labora en la redacció de projectes, la direcció d'obres i la gestió tècnica i econòmica en aquest camp. A més, realitza inspeccions d'obres i la fiscalització de certificacions d'obres del PUOSC.

 

Memòries d'Enginyeria:

 

Dades de contacte

Recursos tècnics i materials