Assistència i Cooperació als Municipis

Assistència i Cooperació als Municipis s’ocupa de diferents accions dirigides a subministrar col·laboració i ajuda econòmica als ajuntaments i als consells comarcals.

Les actuacions de major dotació econòmica que gestiona són el pla de finançament municipal, anomenat Fons de Subvencions, les subvencions a les llars d’infants municipals i les inversions incloses en el Pla Únic d’Obres i Serveis.

Serveis i activitats

Memòries anuals

Dades de contacte