Monuments

El Servei de Monuments realitza intervencions de restauració, rehabilitació i conservació del patrimoni monumental de les comarques gironines des de finals dels anys seixanta.

El Servei de Monuments executa alguns dels projectes objecte de subvenció del Pla de Monuments, i fa el seguiment tècnic i econòmic de la resta.

Compta amb un equip tècnic propi, format per un arquitecte, dos aparelladors, dos delineants i un auxiliar administratiu, així com una brigada d'obres, formada per sis treballadors, que pot realitzar intervencions immediates, urgents o amb dificultats extraordinàries, com ara d'accés al monument.

Les funcions que realitza són:

  • Tasques de suport tècnic als ajuntaments en restauració d'immobles de valor patrimonial i cultural
  • Redacció de projectes de restauració i la seva execució tècnica
  • Gestió subvencions econòmiques a la restauració d'immobles de valor patrimonial i cultural

Serveis i activitats

Dades de contacte