Xarxa Viària Local

Aquest servei gestiona la xarxa de carreteres de la Diputació de Girona, formada actualment per 66 carreteres amb una longitud total de 700 quilòmetres.

Les actuacions principals que duu a terme són:

  • Actuacions de millora: redacció de projectes i direcció i gestió de les obres
  • Ús i defensa de les carreteres: autoritzacions d’obres, informes d’activitats, informes urbanístics, informes per a reclamació de danys, expedients sancionadors, expedients de reclamació patrimonial.
  • Conservació de les carreteres
  • Convenis interadministratius per a traspassos en la gestió de carreteres
  • Convenis interadministratius per a actuacions de millora de les carreteres

Consultar el catàleg de carreteres online:

 

 

Documentació de l’àrea:

Recursos tècnics i materials
Recurs informatiu
Publicacions i documentació d'interès
Actualitat
Portal de Transparència de DDGI
Cercador
BOP Butlletí Oficial de la Província Factura electrònica Operacions pressupostàries Tràmits en línia Accés a les meves notificacions electròniques
  • Utilitats
  • Imprimir Imprimir
  • Compartir Compartir
  • Enviar Enviar
REGISTRE GENERAL D'ENTRADA Pujada de Sant Martí, 4-5. 17004. Girona · T 972185000
I SORTIDA DE DOCUMENTS Horari: De dilluns a divendres de 8.30 a 14 h. NIF: P1700000A