Xarxa Viària Local

Aquest servei gestiona la xarxa de carreteres de la Diputació de Girona, formada actualment per 66 carreteres amb una longitud total de 700 quilòmetres.

Les actuacions principals que duu a terme són:

  • Actuacions de millora: redacció de projectes i direcció i gestió de les obres.
  • Ús i defensa de les carreteres: autoritzacions d'obres, informes d'activitats, informes urbanístics, informes per a reclamació de danys, expedients sancionadors, expedients de reclamació patrimonial.
  • Conservació de les carreteres.
  • Convenis interadministratius per a traspassos en la gestió de carreteres.
  • Convenis interadministratius per a actuacions de millora de les carreteres.

Serveis i activitats

Dades de contacte