Història

L'etapa de constitució (1812-1835)

La primera vegada que es preveu la creació de diputacions arreu de l’Estat és a la Constitució sorgida de les Corts de Cadis l’any 1812. Tot i això, en aquesta carta magna no hi figura la divisió provincial actual i es considera el Principat de Catalunya una província única. Durant aquesta època la representació de l’ens l’assumeix Ignasi Solà, «propietari a Girona, Besalú i Olot». La Guerra del Francès obliga a deixar l’acord en suspens, i finalment l’abolició de la Constitució de Cadis, l’any 1814, deixa sense efecte la divisió provincial.

Durant el Trienni Liberal, amb el restabliment de la Constitució arran del pronunciament del coronel Rafael del Riego, s’estableix de nou la divisió provincial assajada a les Corts de Cadis i se celebren les primeres eleccions a diputats provincials. L’any 1822 es crea una nova divisió provincial de l’Estat en què Girona és, per primera vegada, una demarcació pròpia. La Diputació, integrada per cinc diputats, s’instal·la en un edifici de la plaça del Vi de Girona, que fa xamfrà amb la pujada del Pont de Pedra, però l’any 1823 es dissol un altre cop arran de l’entrada de les tropes franceses dels Cent Mil Fills de Sant Lluís i del retorn al poder de Ferran VII.

L’organització provincial queda definitivament adoptada l’any 1833, quan Ferran VII mor i Maria Cristina de Borbó, la seva esposa, assumeix la regència amb el suport dels liberals. El ministre Javier de Burgos defineix un mapa provincial per a tot l’Estat i l’any següent es comença a editar el Butlletí Oficial de la Província. L’any 1835 es tornen a restaurar les diputacions i, novament, s’elegeixen diputats. L’any 1836 la institució s’instal·la a l’antic convent del Carme, que encara n’és la seu actual. El pressupost era de 64.000 rals.