Servei d'Arxius i Gestió de Documents

Aquest servei té assignades les competències legals establertes en matèria d’arxius i gestió documental que corresponen a la Diputació com a corporació pública de caràcter territorial que gestiona els interessos econòmics i administratius de les comarques gironines.

Gestiona, tracta i custodia la documentació generada o rebuda per la Diputació de Girona al llarg de la seva història fins a l’actualitat, i la posa a disposició del públic. Abasta el període cronològic comprès entre el s. X i XXI, i ocupa més de tres quilòmetres de prestatgeria.

Els objectius generals d’aquest servei són:

  • Organitzar, classificar, descriure,  conservar i fer accessible la documentació que custodia.
  • Definir, implantar i mantenir el sistema de gestió de tota la documentació de la Diputació de Girona des del moment de la seva producció o rebuda a les diferent àrees administratives fins al seu ingrés a l’Arxiu General.
  • Vetllar per la conservació i difusió del seu propi patrimoni documental i col·laborar amb altres administracions i/o particulars en la preservació i conservació del patrimoni documental de les comarques gironines.
  • Assistir i cooperar amb els ajuntaments en matèria d’organització d’arxius i implantació de sistemes de gestió de documents.

www.ddgi.cat/arxiugeneral

Més informació

 

Portal de Transparència de DDGI
Cercador
BOP Butlletí Oficial de la Província Factura electrònica Operacions pressupostàries Tràmits en línia Accés a les meves notificacions electròniques
  • Utilitats
  • Imprimir Imprimir
  • Compartir Compartir
  • Enviar Enviar
REGISTRE GENERAL D'ENTRADA Pujada de Sant Martí, 4-5. 17004. Girona · T 972185000
I SORTIDA DE DOCUMENTS Horari: De dilluns a divendres de 8.30 a 14 h. NIF: P1700000A