Tresoreria

Constitueixen la Tresoreria tots els recursos financers, en diners, valors o crèdits, de la Diputació de Girona, tant per a operacions pressupostàries com per a operacions extrapressupostàries.

De les funcions de la Tresoreria de la Diputació podem destacar les següents:

a) Custòdia de tots els fons de la Diputació. Aquesta custòdia es realitza a través de dipòsits bancaris.
b) Realització de tots els pagaments i cobraments.
c) Gestió de les operacions de crèdit.
d) Control de les bestretes de caixa fixa.
e) Gestió de la disponibilitat de recursos resultant de l'execució de l'activitat econòmica de la Diputació.

 
Portal de Transparència de DDGI
Cercador
BOP Butlletí Oficial de la Província Factura electrònica Operacions pressupostàries Tràmits en línia Accés a les meves notificacions electròniques
  • Utilitats
  • Imprimir Imprimir
  • Compartir Compartir
  • Enviar Enviar
REGISTRE GENERAL D'ENTRADA Pujada de Sant Martí, 4-5. 17004. Girona · T 972185000
I SORTIDA DE DOCUMENTS Horari: De dilluns a divendres de 8.30 a 14 h. NIF: P1700000A