Serveis Lingüístics

Els Serveis Lingüístics són un servei especialitzat que, de manera transversal, vetllen per la correcció de les comunicacions escrites i per la unitat de criteri en els usos lingüístics de la Diputació i dels organismes que en depenen.

Els Serveis Lingüístics tenen les funcions següents:

 • Atendre consultes lingüístiques del personal de la Diputació i dels organismes autònoms que en depenen.

 • Gestionar i supervisar les tasques de correcció i d’assessorament lingüístic de les produccions editorials, les normes articulades, el material gràfic i els textos web de la Diputació.

 • Gestionar les traduccions a altres llengües o d’altres llengües al català.

 • Elaborar i difondre criteris lingüístics i models de documents en català.

 • Promoure accions formatives en llengua catalana i difondre eines i recursos elaborats pels organismes que treballen pel foment de la llengua catalana.

 • Donar suport a les accions en què col·labori la Diputació, de promoció i foment de la llengua catalana.

 • Elaborar i ordenar el pla d’usos lingüístics de la Diputació i dels organismes autònoms que en depenen.

 • Mantenir la interlocució tècnica amb els organismes que treballen per fomentar el coneixement i l’ús de la llengua catalana.

 

Portal de Transparència de DDGI
Cercador
BOP Butlletí Oficial de la Província Factura electrònica Operacions pressupostàries Tràmits en línia Accés a les meves notificacions electròniques
 • Utilitats
 • Imprimir Imprimir
 • Compartir Compartir
 • Enviar Enviar
REGISTRE GENERAL D'ENTRADA Pujada de Sant Martí, 4-5. 17004. Girona · T 972185000
I SORTIDA DE DOCUMENTS Horari: De dilluns a divendres de 8.30 a 14 h. NIF: P1700000A