Cooperació Cultural

Concerta, integra i genera processos de col·laboració i intercanvi que millorin les sinergies entre els diversos agents culturals, tant en el territori com en els diferents sectors, a través de les relacions amb els governs locals, el govern autònom, les indústries culturals, les universitats i el tercer sector.

Gestiona recursos de proximitat i formalitza les relacions i els partenariats amb els operadors públics i privats del territori per incidir en alguna o totes les fases de la cadena de producció cultural: formació, creació, producció, distribució i consum.

Presta un servei públic que es defineix per promoure la cultura, les arts i el coneixement al territori tot potenciant els agents involucrats en el cicle de disseny i implementació de polítiques culturals.

La formulació de la Cooperació Cultural es basa ens els principis de presència institucional, pertinença, capacitat, seguretat jurídica, neutralitat i eficiència.

 

 

Documentació d'interès:

Recursos econòmics
Recursos tècnics i materials
Formació
Activitats
Actualitat
Portal de Transparència de DDGI
Cercador
BOP Butlletí Oficial de la Província Factura electrònica Operacions pressupostàries Tràmits en línia
  • Utilitats
  • Imprimir Imprimir
  • Enviar Enviar
Aula Parlament
escènics
Dipsalut xaloc Conservatori Girona Semega Casa de Cultura Vies Verdes cilma ccb El Canal Sumar Consorci de les gavarres
REGISTRE GENERAL D'ENTRADA Pujada de Sant Martí, 4-5. 17004. Girona · T 972185000
I SORTIDA DE DOCUMENTS Horari: De dilluns a divendres de 8.30 a 14 h. NIF:P1700000A