Serveis Lingüístics

Els Serveis Lingüístics són un servei especialitzat que, de manera transversal, vetllen per la correcció de les comunicacions escrites i per la unitat de criteri en els usos lingüístics de la Diputació i dels organismes que en depenen.

Els Serveis Lingüístics tenen les funcions següents:

 • Atendre consultes lingüístiques del personal de la Diputació i dels organismes autònoms que en depenen.

 • Gestionar i supervisar les tasques de correcció i d’assessorament lingüístic de les produccions editorials, les normes articulades, el material gràfic i els textos web de la Diputació.

 • Gestionar les traduccions a altres llengües o d’altres llengües al català.

 • Elaborar i difondre criteris lingüístics i models de documents en català.

 • Promoure accions formatives en llengua catalana i difondre eines i recursos elaborats pels organismes que treballen pel foment de la llengua catalana.

 • Donar suport a les accions en què col·labori la Diputació, de promoció i foment de la llengua catalana.

 • Elaborar i ordenar el pla d’usos lingüístics de la Diputació i dels organismes autònoms que en depenen.

 • Mantenir la interlocució tècnica amb els organismes que treballen per fomentar el coneixement i l’ús de la llengua catalana.

 

Portal de Transparència de DDGI
Cercador
BOP Butlletí Oficial de la Província Factura electrònica Operacions pressupostàries Tràmits en línia
 • Utilitats
 • Imprimir Imprimir
 • Enviar Enviar
vetaqui
Web Llibre d'estils
Dipsalut xaloc Conservatori Girona Semega Casa de Cultura Vies Verdes cilma ccb El Canal Sumar Consorci de les gavarres
REGISTRE GENERAL D'ENTRADA Pujada de Sant Martí, 4-5. 17004. Girona · T 972185000
I SORTIDA DE DOCUMENTS Horari: De dilluns a divendres de 8.30 a 14 h. NIF:P1700000A