Relació de contractes

Des del 18 de setembre de 2015 existeix l’obligació de comunicar al Registre Públic de Contractes les dades i els documents dels contractes públics que s’adjudiquin incloent els contractes menors.

En aquest apartat trobareu la informació relativa als contractes subscrits per la Diputació de Girona, amb la indicació de l’objecte, l’import de la licitació i d’adjudicació, el procediment utilitzat per a contractar i la identitat de l’adjudicatari, la durada, els lots, les pròrrogues i les eventuals resolucions anticipades. 

També hi trobareu informació relativa als contractes menors (contractes d’import inferior a 50.000 euros, quan es tracti de contractes d’obres, o a 18.000 euros, quan es tracti d’altres contractes) que es van adjudicant al llarg de l'any. 

Per veure la relació de contractes de la Diputació de Girona cal accedir al Registre Públic de Contractes de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya. Per obtenir una resposta al més acurada possible, heu de precisar els vostres criteris al cercador del Registre Públic de Contractes

 

Si el que busqueu és una licitació en curs visiteu el Perfil del Contractant de la Diputació de Girona.Relació de contractes menors

Previ al Registre Públic de Contractes

logo csvlogo excellogo pdf
* Es pot exportar el contingut d'aquesta taula en els formats que s'indiquen. La generació d'aquests fitxer es fa en temps real i sobre els registres que es mostren a la taula.

Documentació de contractes menors

Podeu filtrar els documents de la taula inferior mitjançant el següent cercador:

Títol
Any
Categoria
NOM ANY CATEGORIA Descarregar


Portal de Transparència de DDGI
Cercador
BOP Butlletí Oficial de la Província Factura electrònica Operacions pressupostàries Tràmits en línia
  • Utilitats
  • Imprimir Imprimir
  • Enviar Enviar
Dipsalut xaloc Conservatori Girona Semega Casa de Cultura Vies Verdes cilma ccb El Canal Sumar Consorci de les gavarres
REGISTRE GENERAL D'ENTRADA Pujada de Sant Martí, 4-5. 17004. Girona · T 972185000
I SORTIDA DE DOCUMENTS Horari: De dilluns a divendres de 8.30 a 14 h. NIF:P1700000A