Conservació del patrimoni natural


Des de l'Àrea de Medi Ambient i Territori es dóna suport a la constitució i consolidació dels consorcis gestors o dinamitzadors d’espais naturals.

Es dóna suport a la gestió dels espais naturals amb protecció especial a través d’accions que resulten complementàries del seu funcionament ordinari i segons un programa consensuat amb el Departament de Medi Ambient i Habitatge.

En col·laboració amb "La Caixa" es facilita una línia d’ajuts que pretenen impulsar el desenvolupament sostenible arreu del territori gironí integrant aspectes econòmics, socials i culturals en la vessant medi ambiental. Aquest impuls es fonamenta en l’aplicació de mesures destinades a la preservació, defensa i restauració dels valors naturals de les comarques gironines, tot promovent la integració social dels col·lectius de persones desfavorides.

 

CILMA
Dipsalut xaloc Conservatori Girona Semega Casa de Cultura Vies Verdes cilma ccb El Canal Sumar