Crespo

Acció Social

La Secció d’Acció Social té per objectiu general fomentar la solidaritat entre les persones i les institucions en l’àmbit de les comarques de Girona i els projectes de cooperació al desenvolupament. Per aconseguir-ho es basa en cinc campanyes de subvenció anuals adreçades a ajuntaments i entitats sense finalitat lucrativa situades a les comarques de Girona: per a centres d’educació especial, per a centres municipals d’educació d’adults, per a projectes de sensibilització social d’ajuntaments i entitats, per a projectes d’acció social d’ajuntaments i entitats i per a projectes de cooperació al desenvolupament, també d’ajuntaments i entitats de les comarques de Girona.

A més, dóna suport a projectes col·laboratius de lluita contra la pobresa duts a terme per diverses entitats i ajuntaments, com ara el centre de transeünts de Girona, la gestió compartida dels centres de distribució d’aliments, el suport a l’educació en barris amb dificultats d’algunes ciutats i viles gironines o projectes singulars i concrets d’entitats que actuen amb col·lectius molt desafavorits.

Finalment, amb el suport dels ajuntaments i dels consells comarcals, porta a terme dos projectes directes d’atenció a les persones, que són el servei local de teleassistència per a persones dependents que viuen soles i el servei d’orientació familiar per a famílies amb fills de fins a 18 anys.

 

Recursos tècnics i materials
Recursos econòmics
Activitats
Actualitat
teleassistència
Dipsalut xaloc Conservatori Girona Semega Casa de Cultura Vies Verdes cilma ccb El Canal Sumar