logo subvencions al dia

Ajuntaments Consells comarcals Mancomunitats
Consorcis Ens local Altres
BOP BOE DOGC DOUE

Resultat de la cerca24/02/2017

FI DE TERMINI
DIARI OFICIAL
CONCEPTE
28/02/2017DOUEPrograma Erasmus+. Convocatòria d'aliances de coneixement 2017 (acció clau 2)
28/02/2017DOUEPrograma Drets, Igualatat i Ciutdania. Convocatòries per a projectes pilot
28/02/2017DOUEConvocatòria per a la integració de nacionals de tercers països
01/03/2017DOUEConvocatòria 2017 programa Europa amb els Ciutadans
07/03/2017BOPSubvencions per a la restauració i conservació d'immobles d'interès patrimonial.>> Convocatòria
10/03/2017BOPSubvencions de la Diputació de Girona per a actuacions en camins rurals i matèria forestal.>> Convocatòria
10/03/2017BOP Subvencions per al foment de projecte culturals de les comarques gironines, en l'anualitat 2017.>> Convocatòria
14/03/2017DOUESegona convocatòria del Programa SUDOE per al període 2014-2020
15/03/2017BOPSubvencions del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2017>> Convocatòria
15/03/2017DOUEConvocatòria de propostes 2016: Rutes nàutiques per Europa
15/03/2017BOPSubvencions del programa de suport a la instal·lació de calderes i xarxes de calor de biomassa municipals, anualitat 2017.
27/03/2017BOEMesures urgents per pal·liar els danys causats per últims temporals (Reial Decret Llei 2/2017)
31/03/2017BOPSubvencions per al finançament de l'acció de promoció i foment de l'activitat física i l'esport a les comarques gironines. Anualitat 2017.
31/03/2017DOUESegona convocatòria del Programa SUDOE per al període 2014-2020
05/04/2017DOGCBases reguladores per a la concessió de subvencions per a la instal·lació d'infraestructures de recàrrega per al vehicle elèctric en el marc del Pla d'Acció per al desplegament d'infraestructures de recàrrega per als vehicles elèctrics a Catalunya (PIRVEC 2016-2019).>> Convocatòria
06/04/2017DOUEConvocatòria de propostes del Subprograma Media. Suport a la formació EACEA/26/2016
07/04/2017BOEAjudes del Fons Social Europeu, previstes en el Programa Operatiu d'Ocupació Juvenil (ajudes AP-POEJ) destinades a la integració sostenible de persones joves en el mercat de treball
15/04/2017BOPSubvencions del programa "Del Pla a l'Acció". Anualitat 2017
30/04/2017BOPSubvencions a ajuntaments i a entitats per a l'organització d'esdeveniments de caràcter firal
02/05/2017DOUEPrograma Erasmus+. KA2 - cooperació per la innovació i l'intercanvi de bones pràctiques.
30/09/2017BOPSubvencions que concedeix la Diputació de Girona als ajuntaments, consells comarcals i altres ens locals, de la demarcació de Girona, per cobrir part dels costs de redacció de projectes d'algunes convocatòries finançades per la Unió Europea>> Convocatòria
04/10/2017BOEConvocatòria de propostes. Programa Erasmus +
31/12/2017BOPPrograma "Millora de a competitivitat territorial">> Convocatòria
31/12/2018BOPServeis en matèria d'administració electrònica als ens locals de la demarcació de Girona.
Pendent de convocatòriaDOGCSubvencions a les empreses i les entitats col·laboradores d'inserció per a l'incentiu a la contractació de persones destinatàries de la renda mínima d'inserció i d'altres col·lectius en risc o situació d'exclusió social, i per a projectes d'autoocupació.
Pendent de convocatòriaBOPSubvencions per a la creació de públics per a la cultura
Pendent de convocatòriaDOGCAjuts en règim de concurrència de l'oficina de suport a la iniciativa cultural
Pendent de convocatòriaBOPSubvencions per al finançament de l'assessorament i suport tècnic a polítiques municipals de protecció de la salut. LE 2017/8. Girona
Pendent de convocatòriaBOPSubvencions de caràcter excepcional als ajuntaments de les comarques gironines i als organismes autònoms que en depenen en l'àmbit de la informació i de les telecomunicacions
Pendent de convocatòriaBOEAjudes al teatre i al circ corresponents a l'any 2017
Pendent de convocatòriaDOGCSubvencions per al desenvolupament d'espais de recerca de feina en l'àmbit de l'orientació per a l'ocupació
Pendent de convocatòriaBOPSubvencions als ajuntaments per estudis, plans, programes i projectes locals en l'àmbit de les polítiques d'habitatge 2017.
Pendent de convocatòriaDOGCSubvencions que tinguin per finalitat l'execució d'obres de reparació o restitució d'infraestructures, equipaments i instal·lacions i serveis de titularitat municipal i de les mancomunitats, conseqüència de catàstrofes naturals, així com xarxes viàries de les diputacions provincials, cabildos, consells insulars i comunitats autònomes uniprovincials.
Pendent de convocatòriaBOPSubvencions per al suport econòmic a les inversions en equipament del consultori local i el manteniment de Parcs Urbans i Xarxes d'itineraris saludables. LE 2017/10. Girona
Pendent de convocatòriaBOPSubvencions per a publicacions d'interès local editades per ajuntaments

Dipsalut xaloc Conservatori Girona Semega Casa de Cultura Vies Verdes cilma ccb El Canal Sumar
REGISTRE GENERAL D'ENTRADA Pujada de Sant Martí, 4-5. 17004. Girona · T 972185000
I SORTIDA DE DOCUMENTS Horari: De dilluns a divendres de 8.30 a 14 h.