Servei d'Arxius i Gestió de Documents

Aquest servei té assignades les competències legals establertes en matèria d’arxius i gestió documental que corresponen a la Diputació com a corporació pública de caràcter territorial que gestiona els interessos econòmics i administratius de les comarques gironines.

Gestiona, tracta i custodia la documentació generada o rebuda per la Diputació de Girona al llarg de la seva història fins a l’actualitat, i la posa a disposició del públic. Abasta el període cronològic comprès entre el s. X i XXI, i ocupa més de tres quilòmetres de prestatgeria.

Els objectius generals d’aquest servei són:

  • Organitzar, classificar, descriure,  conservar i fer accessible la documentació que custodia.
  • Definir, implantar i mantenir el sistema de gestió de tota la documentació de la Diputació de Girona des del moment de la seva producció o rebuda a les diferent àrees administratives fins al seu ingrés a l’Arxiu General.
  • Vetllar per la conservació i difusió del seu propi patrimoni documental i col·laborar amb altres administracions i/o particulars en la preservació i conservació del patrimoni documental de les comarques gironines.
  • Assistir i cooperar amb els ajuntaments en matèria d’organització d’arxius i implantació de sistemes de gestió de documents.

www.ddgi.cat/arxiugeneral

Més informació

 

Portal de Transparència de DDGI
Cercador
BOP Butlletí Oficial de la Província Factura electrònica Operacions pressupostàries Tràmits en línia
  • Utilitats
  • Imprimir Imprimir
  • Enviar Enviar
Arxiu General
actual
Dipsalut xaloc Conservatori Girona Semega Casa de Cultura Vies Verdes cilma ccb El Canal Sumar Consorci de les gavarres
REGISTRE GENERAL D'ENTRADA Pujada de Sant Martí, 4-5. 17004. Girona · T 972185000
I SORTIDA DE DOCUMENTS Horari: De dilluns a divendres de 8.30 a 14 h. NIF:P1700000A