logo subvencions al dia

Ajuntaments Consells comarcals Mancomunitats
Consorcis Ens local Altres
BOP BOE DOGC DOUE

Resultat de la cerca22/06/2017

FI DE TERMINI
DIARI OFICIAL
CONCEPTE
26/06/2017DOGCSubvencions per a projectes de foment de la recollida selectiva de la fracció orgànica de residus municipals>> Convocatòria
26/06/2017DOGCSubvencions per a projectes de prevenció i preparació per a la reutilització de residus municipals>> Convocatòria
30/06/2017DOUEInterreg Europe. Tercera convocatòria.
30/06/2017DOGCSubvencions als ens locals de Catalunya per al desenvolupament de plans de foment territorial del turisme.>> Convocatòria
03/07/2017BOEAjudes per a l'organització de festivals i certàmens cinematogràfics a Espanya durant l'any 2017
06/07/2017DOGCSubvencions per a inversions en camins públics locals per al període 2018-2020.>> Convocatòria
31/07/2017DOGCSubvencions destinades al Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: Projecte Treball als Barris
31/07/2017BOPSubvencions per a polítiques de foment de la Participació Ciutadana>> Convocatòria
07/09/2017DOUEPrograma LIFE. Convocatòria per a projectes de medi ambient i acció climàtica.
12/09/2017DOGCSubvencions destinades als Programes de suport al desenvolupament local
20/09/2017BOPSubvencions per a finançar les actuacions de lluita i control integrat de plagues urbanes a la demarcació de Girona. PT10
25/09/2017DOGCSubvencions destinades al Programa de projectes innovadors i experimentals
30/09/2017BOPSubvencions que concedeix la Diputació de Girona als ajuntaments, consells comarcals i altres ens locals, de la demarcació de Girona, per cobrir part dels costs de redacció de projectes d'algunes convocatòries finançades per la Unió Europea>> Convocatòria
04/10/2017BOEConvocatòria de propostes. Programa Erasmus +
05/10/2017BOPSubvencions per al finançament de l'assessorament i suport tècnic a polítiques municipals de protecció de la salut. LE 2017/8. Girona>> Convocatòria
31/10/2017BOPSubvencions als ajuntaments per estudis, plans, programes i projectes locals en l'àmbit de les polítiques d'habitatge 2017.>> Convocatòria
31/12/2017BOPPrograma "Millora de a competitivitat territorial">> Convocatòria
30/05/2018BOEConvocatòria d'ajudes per a canvi modal i ús més eficient de les formes de transport
30/05/2018BOESegona convocatòria del programa d'ajudes per actuacions de renovació de les instal·lacions d'enllumenat exterior municipal>> Convocatòria
31/12/2018BOPServeis en matèria d'administració electrònica als ens locals de la demarcació de Girona.
Pendent de convocatòriaBOPSubvencions per a la realització de congressos, simposis, jornades i actes en l'àmbit de la salut i social a la demarcació de Girona
Pendent de convocatòriaDOGCSubvencions per al desenvolupament d'espais de recerca de feina en l'àmbit de l'orientació per a l'ocupació
Pendent de convocatòriaDOGCSubvencions per a la instal·lació d'elements de quantificació de sobreeiximent dels sistemes públics de sanejament en baixa
Pendent de convocatòriaBOPSubvencions de caràcter excepcional als ajuntaments de les comarques gironines i als organismes autònoms que en depenen en l'àmbit de la informació i de les telecomunicacions
Pendent de convocatòriaBOPSubvencions per a publicacions d'interès local editades pe ajuntaments
Pendent de convocatòriaBOPSubvencions a les llars d'infants municipals
Pendent de convocatòriaDOGCSubvencions a ens locals per a projectes adreçats a recuperar la memòria democràtica a través de la posada en valor i difusió del patrimoni memorial de Catalunya del període 1931-1980
Pendent de convocatòriaDOGCSubvencions per a la realització d'inversions per a la millora del control dels cabals subministrats en alta, amb la instal·lació de comptadors
Pendent de convocatòriaDOGCSubvencions a les empreses i les entitats col·laboradores d'inserció per a l'incentiu a la contractació de persones destinatàries de la renda mínima d'inserció i d'altres col·lectius en risc o situació d'exclusió social, i per a projectes d'autoocupació.
Pendent de convocatòriaBOEAjudes al teatre i al circ corresponents a l'any 2017
Pendent de convocatòriaDOGCSubvencions destinades a cofinançar les despeses extraordinàries realitzades pels ens locals i generades pel transport d'aigua destinada al consum domèstic mitjançant vehicles cisterna, o per l'execució d'obres o d'actuacions d'urgència equivalents destinades a resoldre de manera immediata problemes de potabilitat o mancança d'aigua
Pendent de convocatòriaDOGCSubvencions per a la realització d'inversions per a l'execució d'actuacions de protecció davant avingudes que beneficiïn una zona urbana
Pendent de convocatòriaDOGCSubvencions que tinguin per finalitat l'execució d'obres de reparació o restitució d'infraestructures, equipaments i instal·lacions i serveis de titularitat municipal i de les mancomunitats, conseqüència de catàstrofes naturals, així com xarxes viàries de les diputacions provincials, cabildos, consells insulars i comunitats autònomes uniprovincials.
Pendent de convocatòriaDOGCSubvencions destinades a cofinançar les despeses extraordinàries realitzades pels ens locals i generades pel transport d'aigua destinada al consum domèstic mitjançant vehicles cisterna, o per l'execució d'obres o d'actuacions d'urgència equivalents destinades a resoldre de manera immediata problemes de potabilitat o mancança d'aigua
Pendent de convocatòriaBOPSubvencions per al finançament de les despeses derivades del funcionament ordinari dels consultoris locals, centres municipals de formació d'adults i centres docents d'educació especial ubicats a la demarcació de Girona

Portal de Transparència de DDGI
Cercador
BOP Butlletí Oficial de la Província Factura electrònica Operacions pressupostàries Tràmits en línia
  • Utilitats
  • Imprimir Imprimir
  • Enviar Enviar
Dipsalut xaloc Conservatori Girona Semega Casa de Cultura Vies Verdes cilma ccb El Canal Sumar Consorci de les gavarres
REGISTRE GENERAL D'ENTRADA Pujada de Sant Martí, 4-5. 17004. Girona · T 972185000
I SORTIDA DE DOCUMENTS Horari: De dilluns a divendres de 8.30 a 14 h. NIF:P1700000A