logo subvencions al dia

Ajuntaments Consells comarcals Mancomunitats
Consorcis Ens local Altres
BOP BOE DOGC DOUE

Resultat de la cerca26/04/2017

FI DE TERMINI
DIARI OFICIAL
CONCEPTE
28/04/2017BOPSubvencions a ajuntaments i consells comarcals per a la gestió de les polítiques socials d'habitatge en l'àmbit comarcal 2017>> Modificació de les bases>> Convocatòria
28/04/2017DOGCCompensacions econòmiques a favor dels ajuntaments perquè abonin retribucions a determinats càrrecs electes locals per a l'exercici 2017
29/04/2017BOEAjudes per a la digitalització del patrimoni bibliogràfic i la seva difusió i preservació mitjançant repositoris
30/04/2017BOPSubvencions a ajuntaments i a entitats per a l'organització d'esdeveniments de caràcter firal
30/04/2017DOGCAjuts per a l'any 2017 destinats a la implantació de deixalleries per al tractament dels residus municipals
02/05/2017DOUEPrograma Erasmus+. KA2 - cooperació per la innovació i l'intercanvi de bones pràctiques.
05/05/2017BOPSubvencions de suport econòmic als ajuntaments i entitats sense ànim de lucre per a la promoció de la salut i intervencions terapèutiques>> Convocatòria
12/05/2017BOPSubvencions de suport econòmic als ajuntaments de la demarcació de Girona per a la realització d'activitats de promoció de la salut i hàbits saludables a la demarcació de Girona
12/05/2017BOPSubvencions per al suport econòmic a les inversions en equipament del consultori local i el manteniment de Parcs Urbans i Xarxes d'itineraris saludables. LE 2017/10. Girona>> Convocatòria
12/05/2017BOPSubvencions adreçades a les aministracions locals i entitats sense ànim de lucre per al finançament de despeses derivades del funcionament ordinari dels centres de formació d'adults i centres docenst d'educació especial ubicats a la demarcació de Girona
15/05/2017BOPSubvencions per a publicacions d'interès local editades per ajuntaments>> Convocatòria
16/05/2017DOGCSubvencions a festivals de música>> Convocatòria
22/05/2017DOUEPrograma Erasmus+. Acció clau 3: Recolzament a la reforma de les polítiques. Inclusió social a través de l'educació, la formació i la joventut (acció clau 3)
26/05/2017DOGCSubvencions pluriennals Eurodistricte per al desenvolupament de projectes de cooperació a l'Espai Català Transfronterer>> Convocatòria
12/06/2017DOGCSubvencions el l'àmbit del patrimoni cultural>> Convocatòria>> Correcció d'errades
15/06/2017BOPSubvencions per a actuacions municipals per nevades>> Convocatòria
26/06/2017DOGCSubvencions per a projectes de prevenció i preparació per a la reutilització de residus municipals>> Convocatòria
26/06/2017DOGCSubvencions per a projectes de foment de la recollida selectiva de la fracció orgànica de residus municipals>> Convocatòria
30/06/2017DOUEInterreg Europe. Tercera convocatòria.
30/09/2017BOPSubvencions que concedeix la Diputació de Girona als ajuntaments, consells comarcals i altres ens locals, de la demarcació de Girona, per cobrir part dels costs de redacció de projectes d'algunes convocatòries finançades per la Unió Europea>> Convocatòria
04/10/2017BOEConvocatòria de propostes. Programa Erasmus +
05/10/2017BOPSubvencions per al finançament de l'assessorament i suport tècnic a polítiques municipals de protecció de la salut. LE 2017/8. Girona>> Convocatòria
31/10/2017BOPSubvencions als ajuntaments per estudis, plans, programes i projectes locals en l'àmbit de les polítiques d'habitatge 2017.>> Convocatòria
31/12/2017BOPPrograma "Millora de a competitivitat territorial">> Convocatòria
30/05/2018BOESegona convocatòria del programa d'ajudes per actuacions de renovació de les instal·lacions d'enllumenat exterior municipal>> Convocatòria
30/05/2018BOEConvocatòria d'ajudes per a canvi modal i ús més eficient de les formes de transport
31/12/2018BOPServeis en matèria d'administració electrònica als ens locals de la demarcació de Girona.
Pendent de convocatòriaBOEAjudes al teatre i al circ corresponents a l'any 2017
Pendent de convocatòriaBOPSubvencions de caràcter excepcional als ajuntaments de les comarques gironines i als organismes autònoms que en depenen en l'àmbit de la informació i de les telecomunicacions
Pendent de convocatòriaBOPSubvencions per a publicacions d'interès local editades pe ajuntaments
Pendent de convocatòriaBOPSubvencions a les llars d'infants municipals
Pendent de convocatòriaDOGCSubvencions a les empreses i les entitats col·laboradores d'inserció per a l'incentiu a la contractació de persones destinatàries de la renda mínima d'inserció i d'altres col·lectius en risc o situació d'exclusió social, i per a projectes d'autoocupació.
Pendent de convocatòriaBOPSubvencions per al finançament de les despeses derivades del funcionament ordinari dels consultoris locals, centres municipals de formació d'adults i centres docents d'educació especial ubicats a la demarcació de Girona
Pendent de convocatòriaDOGCSubvencions per al desenvolupament d'espais de recerca de feina en l'àmbit de l'orientació per a l'ocupació
Pendent de convocatòriaBOPSubvencions per a la realització de congressos, simposis, jornades i actes en l'àmbit de la salut i social a la demarcació de Girona
Pendent de convocatòriaDOGCSubvencions que tinguin per finalitat l'execució d'obres de reparació o restitució d'infraestructures, equipaments i instal·lacions i serveis de titularitat municipal i de les mancomunitats, conseqüència de catàstrofes naturals, així com xarxes viàries de les diputacions provincials, cabildos, consells insulars i comunitats autònomes uniprovincials.
Pendent de convocatòriaBOPSubvencions per a projectes que lluiten contra la pobresa i l'exclusió social i per l'atenció social
Pendent de convocatòriaBOPSubvencions als ajuntaments per a inversions en habitatges destinats a polítiques socials

Portal de Transparència de DDGI
Cercador
BOP Butlletí Oficial de la Província Factura electrònica Operacions pressupostàries Tràmits en línia
  • Utilitats
  • Imprimir Imprimir
  • Enviar Enviar
Dipsalut xaloc Conservatori Girona Semega Casa de Cultura Vies Verdes cilma ccb El Canal Sumar
REGISTRE GENERAL D'ENTRADA Pujada de Sant Martí, 4-5. 17004. Girona · T 972185000
I SORTIDA DE DOCUMENTS Horari: De dilluns a divendres de 8.30 a 14 h.