Compte justificatiu · Programa Indika, Patrimoni Cultural i Educació


Us podeu descarregar el document en els següents formats

FormatMida
Descarregar en format pdf 1489952 bytes
Organisme Diputació de Girona
Any 2018, 2017
Categoria Específic > Subvencions > Documentació > Compte justificatiu
Llicència Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Font Cultura, Educació, Noves Tecnologies, Esports i Benestar > Cooperació Cultural
Etiquetes Indika